Uudised

30. november 2020
Majandusaasta aruanded 2019. aasta kohta on 20. novembri seisuga esitanud 71% aruandekohustuslastest, neist 68% tegid seda määratud tähtajaks. Sel nädalal saadab äriregister koostöös Maksu- ja Tolliametiga kirjaliku teavituse neile, kel kohustus veel jätkuvalt täitmata. "Täname kõiki, kes on…
30. november 2020
Harju Maakohus tunnistas täna Peeter Helme noorema kui neljateistkümne-aastase isiku seksuaalse ahvatlemise kõlbmatu süüteo katses süüdi ja mõistis talle karistuseks ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga ning kohustas katseajal Helmet järgima kontrollnõudeid,…
18. november 2020
Harju Maakohus tunnistas täna 24-aastase Pjotri süüdi narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, tulirelva ja selle helisummuti ebaseaduslikus käitlemises, ähvardamises ja tapmiskatses. Kohus mõistis talle karistuseks 10 aastat vangistust. Varasema tingimisi karistuse arvelt…
3. november 2020
Kohus mõistis endise Tartu abilinnapea osaliselt süüdi Tartu Maakohus kuulutas täna otsuse, millega tunnistas endise Tartu abilinnapea Valvo Semilarski toimingupiirangu rikkumises osaliselt süüdi ning mõistis talle rahalise karistuse.
6. oktoober 2020
Sel nädalal toimub Eesti kohtute eestvedamisel iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille fookus on sel aastal suunatud noortele. Koostöös prokuratuuriga valmis kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt, nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu…
4. oktoober 2020
Eesti kohtute eestvedamisel toimub 5.–11. oktoobrini iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Tänavu on ürituste põhitähelepanu suunatud noortele. Koostöös MTÜ-ga Tagasi Kooli annavad kohtunikud 1.–12.…
2. oktoober 2020
Eesti kohtute eestvedamisel toimub 5.–11. oktoobrini iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Muuhulgas toimuvad üritused, kuhu kõik on oodatud - kas jalutama või veebi vahendusel kaasa lööma. Ekskursioonid
30. september 2020
Harju Maakohus tunnistas täna Oliver Kruuda süüdi 2015.-2016. aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises ja mõistis talle karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui O. Kruuda ei pane kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu…
29. september 2020
Pärnu Maakohus tunnistas täna 27- aastase Jaani süüdi mõrvas ja vägistamises ning mõistis talle karistuseks 12 aastat vangistust. Mõistetud vangistuse ärakandmist arvestatakse mehe kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 12.02.2020.a. Jaani süüdistati selles, et tema tänavu veebruarikuus peksis…
23. september 2020
Harju Maakohus tunnistas täna 30-aastase Dmitri süüdi ja mõistis talle karistuseks 6 aastat vangistust. Dmitrit süüdistati tapmiskatses, sest 1. augusti öösel 2018. aastal tulistas ta Tallinnas Mustakivi teel Mustakivi sillal kaasasolnud tulirelvast kannatanut, tabades teda pea ja kehatüve…
10. september 2020
Kohtute haldamise nõukoda (KHN) andis nõusoleku Harju maakohtu ja Pärnu maakohtu uue esimehe nimetamiseks ning arutas muuhulgas kohtute eelarve, kohtuarendamise väljatöötamiskavatsuse, kohtute avalikkusega suhtlemise ja paberivaba tsiviil-ja halduskohtumenetluse teemadel. Kõige enam avalikkuse…
10. september 2020
Justiitsminister nimetas alates 1. jaanuarist 2021 seitsmeks aastaks ametisse Harju maakohtu esimehe Astrid Asi ja Pärnu maakohtu esimehe Toomas Talviste.
3. september 2020
Ringkonnakohus mõistis Martin Halliku talle esitatud süüdistuses õigeks Tartu Ringkonnakohus tühistas täna, 3. septembril Tartu Maakohtu 18. märtsi 2020.a otsuse ning mõistis Martin Halliku talle esitatud süüdistuses õigeks.
24. august 2020
Pärnu Maakohus tunnistas täna Malle Kobin´i (67) süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning mõistis kuritegude eest liitkaristuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust.
18. august 2020
Viru Maakohus mõistis süüdi mehe tapmises Tänase Rakvere kohtumaja kohtuotsusega mõisteti süüdi Madis Keis (33.a) tapmises ja talle mõisteti karistuseks 11 aastat vangistust. Samuti mõistis kohus välja isikult riigituludesse kokku menetluskulud summas 7393,20 eurot. Kohtuotsuse kuulutamisel märkis…
12. august 2020
Tartu Maakohus mõistis süüdi mehe mitmes küberkuriteos Dennis Einastot (32.a) süüdistati arvutikuriteo ettevalmistamises, arvutikelmustes ja ebaseaduslikult arvutisüsteemide kasutamises ning suures ulatuses rahapesu toimepanemises. Madis Einastot (57.a) süüdistati samuti suures ulatuses rahapesu…
4. august 2020
Viru Maakohus mõistis täna Aleksandr Gerasimovi süüdi tapmiskatses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises Aleksandr Gerasimovi (50.a) süüdistati selles, et tema eelmise aasta 16. septembri hommikul Narvas Kangelaste tänaval tahtliku tapmise eesmärgil, isiklike vaenulike suhete motiividel, tulistas…
4. august 2020
Tartu Maakohus lõpetas aegumise tõttu soodustuskelmustega seotud kriminaalasja osaliselt Lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel seitsmele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses.…
24. juuli 2020
Tallinna Halduskohus rahuldas täna, 24. juulil Eesti Rahvusringhäälingu ja ja AS Ekspress Meedia kaebused Harju Maakohtu otsusele, millega ei võimaldatud neile juurdepääsu M. Alaveriga seotud kriminaalasja toimikule.
14. juuli 2020
Tartu Maakohus mõistis täna, 14. juulil tapmises ja kehalises väärkohtlemises süüdi 66. aastase mehe ning mõistis talle liitkaristusena üheksa aasta pikkuse vangistuse. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt tappis mees 2019. aasta 25. juulil Tartumaal asuvas eramus oma endise abikaasa 87-…
14. juuli 2020
Eesti asub äsja avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis "Justice Scoreboard 2020" kohtusüsteemi tõhususe ja menetluste kiiruse poolest Euroopa Liidu riikide esikolmikus. Tsiviilasjade lahendamisel on Eesti kohtud Euroopa Liidus tõhususe poolest teisel ning haldusasjades viiendal kohal. Eestist…