Kohtunike täiskogu

Kohtunike täiskogu on Eesti suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud.

Täiskogu koguneb iga aasta veebruari teisel reedel, kuid Riigikohtu esimees või justiitsminister võivad selle ka muul ajal erakorraliselt kokku kutsuda. Täiskogul annavad Riigikohtu esimees ja justiitsminister ülevaate õigus- ja kohtusüsteemi arengust. Täiskogu tööd juhatab Riigikohtu esimees, kui täiskogu ei otsusta teisiti.

Täiskogu arutab õigusemõistmise probleeme ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi. Samuti valitakse seal distsiplinaarkolleegiumi esimese ja teise astme kohtunikest liikmed, kohtute haldamise nõukoja, koolitusnõukogu, kohtunikueksami komisjoni ja kohtunikuabieksami komisjoni kohtunikest liikmed ja asendusliikmed. Lisaks nimetatakse kohtunikkonna esindajad advokaadi kutsesobivuskomisjoni ja aukohtusse, prokuröride konkursi-, atesteerimise- ja distsiplinaarkomisjoni ning kriminaalhooldusametnike eksamikomisjoni.

Kohtunike täiskogu kodukorra leiab SIIT

Kohtunike täiskogu protokollid, hääletustulemused ja ettekandeid leiab SIIT

Täiskogu2021