KHN-i soovitused

Soovitused kohtute töökorralduseks õigusemõistmise toimepidavust mõjutava kriisi ajal

Vastu võetud 121. istungil, 9.09.2022.

Kohtute haldamise nõukoda peab oluliseks, et Eesti kohtud tagaksid õigusemõistmise korrakohase toimimise ka selle toimepidavust mõjutava kriisi (sh sõja- või eriolukorra) ajal sellises ulatuses nagu see on tingimusi arvestades võimalik. Loe soovitusi SIIT.

Soovitused õigusemõistmise korraldamiseks eriolukorra ajal

Vastu võetud 108. istungil, 16.03.2020.

Kohtute haldamise nõukoda peab oluliseks, et Eesti kohtud tagaksid õigusemõistmise korrakohase toimimise eriolukorra ajal, vältides samaaegselt COVID-19 viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate ja menetlusosaliste ning teiste õigusemõistmisega seotud isikute seas. Loe soovitusi SIIT.