Tartu Maakohus

 • Esimees on Liivi Loide (asukohaga Jõgeva kohtumajas).
 • Kohtumaja juhtidena tegutsevad Rutt Teeveer (Tartu kohtumaja), Annemarie Gerassimov (Valga kohtumaja), Rita Kulberg (Võru kohtumaja) ja Silvi Maiste (Viljandi kohtumaja).
 • Kohtudirektor on Tiina Ereb.
 • Iga kohtumaja tööpiirkonnaks on see maakond, kus kohtumaja asub.
 • Registrikood on 74001966.
 • Kokku on 36 kohtuniku ametikohta.
 • Tartu Maakohtu Tartu, Jõgeva, Valga, Viljandi ja Võru kohtumajade kantseleid on alates 2.maist 2022 avatud esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.00 ja reedeti 9.00-15.00. Jõgeva, Valga, Viljandi ja Võru kohtumajade kantseleid on ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini kella 12–12.30 suletud lõunavaheajaks.
 • Lisaks õigusemõistmisele on Tartu Maakohtus registri- ja kinnistusosakond.
 • Tartu Maakohtul on viis kohtumaja:
  • Tartu kohtumaja (asukohaga Kalevi 1, Tartu)
  • Võru kohtumaja (asukohaga Vabaduse 13, Võru ja asukohaga Võru 12, Põlva)
  • Jõgeva kohtumaja (asukohaga Suur 1, Jõgeva)
  • Valga kohtumaja (asukohaga Vabaduse 10, Valga)
  • Viljandi kohtumaja (asukohaga Posti 22, Viljandi)