Tartu Maakohus

 • Esimees on Marek Vahing.
 • Süüteoosakonna juhataja on Marju Persidskaja, tsiviilosakonna juhataja on Hele Kaldma, maksejõuetuse- ja äriregistriasjade osakonna juhataja on Hiie Lindmets.
 • Kohtudirektor on Tiina Ereb.
 • Kohtu tööpiirkonnaks on maakonnad, kus asuvad Tartu Maakohtu kohtumajad: Tartu kohtumaja, Valga kohtumaja, Võru kohtumaja, Viljandi kohtumaja, Jõgeva kohtumaja.
 • Registrikood on 74001966.
 • Kokku on 36 kohtuniku ametikohta.
 • Tartu Maakohtu Tartu, Jõgeva, Valga, Viljandi ja Võru kohtumajade kantseleid on alates 2. maist 2022 avatud esmaspäevast neljapäevani kella 9–16 ja reedeti kella 9–15. Jõgeva, Valga, Viljandi ja Võru kohtumajade kantseleid on ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini kella 12–12.30 suletud lõunavaheajaks.
 • Lisaks õigusemõistmisele on Tartu Maakohtus registri- ja kinnistusosakond.
 • Tartu Maakohtul on viis kohtumaja:
  • Tartu kohtumaja (asukohaga Juhan Liivi 4, Tartu)
  • Võru kohtumaja (asukohaga Vabaduse 13, Võru ja asukohaga Võru 12, Põlva)
  • Jõgeva kohtumaja (asukohaga Suur 1, Jõgeva)
  • Valga kohtumaja (asukohaga Kesk 12, Valga)
  • Viljandi kohtumaja (asukohaga Posti 22, Viljandi)