Olulised Eesti viited

Lapsesõbraliku menetluse veebileht

Lapsesobralik menetlus

Lapsesõbraliku menetluse veebileht annab vajaliku info ja kontaktid lastele ja lapsevanematele, kes puutuvad kokku õigussüsteemiga. Samuti on ühte kohta koondatud teave lastega töötavatele spetsialistidele.

Riiklik perelepitusteenus

lepitus2

Lahkuminevad lapsevanemad saavad lapsega seotud erimeelsuste lahendamiseks (näiteks elatis ja suhtluskord) pöörduda Sotsiaalkindlustusameti perelepitusteenusele. Teenus on lapsevanematele tasuta.

Eesti Kohtunike Ühing

EKÜ logo

Eesti Kohtunike Ühing on kohtunike kutseorganisatsioon, mille eesmärk on seista kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest; kaitsta kohtunike isiklikke, tööalaseid ja sotsiaalmajanduslikke õigusi ning seaduslikke huve; kujundada ja hoida kohtunike kutse-eetika taset ning uurida Eestis tegutsenud kohtute ajalugu.

Riigikohus

Riigikohtu_logo

Riigikohus on Eesti kõrgeim kohus ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Tartus asuvas Riigikohtus töötab 19 riigikohtunikku.

Justiitsministeerium

Justiitsministeeriumi_logo

Justiitsministeeriumi valitsemisalas on riigi õigus- ja kriminaalpoliitika kavandamine ning elluviimine. Ühtlasi kuulub justiitshalduspoliitika osakonna pädevusse I ja II astme kohtute tegevuse korraldamine ja järelevalve.