Halduskohtud

Eestis on kaks halduskohut. Halduskohtud arutavad esimese astme kohtuna haldusasju, kus alati on üheks osapooleks avalik-õiguslik võim. Halduskohtu pädevus, halduskohtusse pöördumise ja halduskohtumenetluse kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Halduskohtu graafik