Kohus tööandjana

Meie kui tööandja lugu

Eesti kolmeastmelises kohtusüsteemis töötab 15 linnas üle riigi rohkem kui 900 oma ala professionaali. Lisaks kohtunikele ja teistele õigusala tipptegijatele töötab kohtutes inimesi ka muudelt erialadelt.

Meie meeskonda seovad tugev missioonitunne ja ühised väärtused. Oleme asjatundlikud, usaldusväärsed ja sõltumatud ning panustame ühise eesmärgi nimel - et Eestis valitseks õigusrahu. Töötame inimeste kaitseks ja õigusriigi hüvanguks.

Otsustes oleme erapooletud ja juhindume õigusest. Töö meie juures on tähendusrikas ja mitmekülgne.

Siin kohtub professionaalsus põnevusega!

Meie kui tööandja väärtuspakkumine

Mida pakub töö Eesti kohtutes?

 • Missioon ja olulisus
  Meie meeskonda seob tugev missioonitunne. Töötame inimeste kaitseks ja õigusriigi hüvanguks, teeme seda erapooletult ning juhindudes õigusest . Meie töö on oluline: panustame sellesse, et Eestis valitseks õigusrahu.

 • Roll ühiskonnas
  Kohtu roll Eesti õigusmaastikul on ainulaadne. Meie töö mõjutab kogu ühiskonda, kohtuasju lahendades kujundame elu enda ümber. Kohus on kindel tööandja. Siin oled osaks asjatundlikust, usaldusväärsest ja sõltumatust meeskonnast.

 • Vaheldusrikkus ja eneseareng
  Sinu tööpäevad on mitmekesised, sest kohtus tuleb lahendada väga erinevaid juhtumeid. Siin saad kasutada juba kogutud teadmisi ja oskusi. Hindame kõrgelt algatusvõimet ja toetame igakülgselt Sinu arengut, pakkudes koolitus ja karjäärivõimalusi. Hoolime Sinu heaolust: võimaldame paindlikku töö ja puhkusekorraldust ning tervist edendavaid tegevusi.

Mida me tööandjana pakume?

 • Paindlikku töökorraldust - kaugtöö võimalust lähtuvalt töö- või ametikohast.Kaugtöö tegija märgis.
 • Põhipuhkust kõigile 35 päeva aastas.
 • Kohtusüsteemi siseseid karjäärivõimalusi ja roteerumise võimalust.
 • Tööks vajalike oskuste täiendamiseks koolitusi ja arenguprogramme.
 • Võimalust end proovile panna teisi juhendades ja koolitades.
 • Väärtustame tehtud tööd ja tunnustame oma inimesi.