Tartu Halduskohus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond
Nimi Ametinimetus E-post Telefon
Sirje Kaljumäe kohtunik/kohtu esimees sirje.kaljumae@kohus.ee 750 0584
Vilve Raud kohtu esimehe abi vilve.raud@kohus.ee 750 0584
Henri Oliver Palm andmekaitsespetsialist henrioliver.palm@kohus.ee 750 0758
Tartu Halduskohtu Tartu kohtumaja
Telefon: 750 0580
E-post menetlusdokumentide saatmiseks: trthktartu.menetlus@kohus.ee
Menetlusväline e-post: tartuhk.info@kohus.ee
Aadress: Kalevi 1, Tartu, 51010
Nimi Ametinimetus E-post Telefon
Juhan Siider kohtunik juhan.siider@kohus.ee 750 0592
Kadri Palm kohtunik kadri.palm@kohus.ee 750 0597
Karin Jõks kohtunik karin.joks@kohus.ee 750 0596
Roby Koik kohtunik roby.koik@kohus.ee 750 0528
Karmen Rajandu õigusteenistuse juht/kohtujurist karmen.rajandu@kohus.ee 750 0582
Annely Kaasik kohtujurist annely.kaasik@kohus.ee 750 0583
Gethe Rudissaar kohtujurist gethe.rudissaar@kohus.ee 750 0610
Ingrid Karlep kohtujurist ingrid.karlep@kohus.ee 750 0694
Karen Männiste kohtujurist Karen.Manniste@kohus.ee 750 0595
Karol Rebane kohtujurist karol.rebane@kohus.ee 750 0594
Liina Lulla kohtujurist liina.lulla@kohus.ee 750 0614
Ülle Volmer kohtuistungi vanemsekretär ylle.volmer@kohus.ee 750 0528
Lii Miina kohtuistungi sekretär lii.miina@kohus.ee 750 0592
Marju Pärtel kohtuistungi sekretär marju.partel@kohus.ee 750 0596
Terje Kert kohtuistungi sekretär terje.kert@kohus.ee 750 0597
Marika Maask kantselei juhataja marika.maask@kohus.ee 750 0580
Jaanika Teemus referent jaanika.teemus@kohus.ee 750 0580
Maigi Lubi referent maigi.lubi@kohus.ee 750 0580
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja
Telefon: 663 8382
E-post menetlusdokumentide saatmiseks: trthkjohvi.menetlus@kohus.ee
Menetlusväline e-post: tartuhk.info@kohus.ee
Aadress: Kooli 2A, Jõhvi, 41532
Nimi Ametinimetus E-post Telefon
Reelika Kitsing kohtunik/kohtumaja juht reelika.kitsing@kohus.ee 663 8391
Maria Lõbus kohtunik maria.lobus@kohus.ee 663 8391
Ülle Polluks kohtunik ylle.polluks@kohus.ee 663 8390
Dmitri Skatško kohtujurist dmitri.skatsko@kohus.ee 663 8385
Heli Meier kohtuistungi sekretär heli.meier@kohus.ee 663 8390
Käthlin Uustal kohtuistungi sekretär kathlin.uustal@kohus.ee 663 8391
Merike Mägi referent merike.magi@kohus.ee 663 8383
Leonora Nõmmik tõlk leonora.nommik@kohus.ee 750 0666