Kinnistus- ja registriosakond

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond.

Tartu Maakohtu kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut.

Tartu Maakohtu registriosakond peab äriregistrit (füüsilisest isikust ettevõtjate, täis-, usaldus- ja osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute ja välismaa äriühingute filiaalide kohta), mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit (siia kuuluvad ka korteri-, elamu, garaaži jm mittetulunduslikud ühistud, samuti erakonnad, ametiühingud ning kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid) ning kommertspandiregistrit.

Täpsemat infot registriosakonna dokumentide kohta leiab SIIT ja kinnistusosakonna dokumentide kohta SIIT.