Avaldus toimikuga tutvumiseks

Palume ajakirjanikel toimikuga tutvumise soovist teada anda vastava kohtu pressiesindajale, edastades elektroonselt või paberkandjal kohtutoimikuga tutvumise avalduse.

Avaldus kohtutoimikuga tutvumiseks