Kannatanu tagasiside

Kui Sa oled sattunud kohtusse kannatanuna, palume Sul anda tagasisidet ja kirjeldada, kuidas riik Sinu abistamisega toime tuli ja mida võiksime teha paremini? Sinu hinnang aitab asutustel ja spetsialistidel oma tööd kannatanute huvides täiustada. Oodatud on nii kriitika kui ka head sõnad selle asutuse kohta, keda Sa ankeedis hindad.

Tagasiside on anonüümne ja seda näeb ainult asutus, kelle kohta tagasisidet annad.

Kuriteoohvrite infoleht