Ringkonnakohtud

Eestis on kaks ringkonnakohut. Ringkonnakohtud vaatavad teise astme kohtuna läbi maa- ning halduskohtute lahendite peale esitatud apellatsioon- või määruskaebusi. Ringkonnakohtus toimub asjade läbivaatamine kollegiaalselt – see tähendab, et apellatsioonkaebuse lahendamisega tegeleb kohtukolleegium, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Ringkonnakohtute graafik