Meie inimesed

Kohtunik

Kohtunikutöö on juristikarjääri üks tippameteid. Töö on mitmetahuline, sest iga kaasus on erinev ning vaheldusrikas, kuna seda tuleb teha nii kohtusaalis kui ka kabinetis. Kohtunik annab ametisse astudes vande, kus ta tõotab jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. Aga samuti pakub amet võimaluse mõelda raamidest välja, seejuures on üks suurim väljakutse olla alati kursis pidevalt muutuva seadusandlusega. Kohtunik töötab selle nimel, et igas vaidluses saabuks õigusrahu.

Kohtujurist

Kohtujurist aitab kohtunikku ja konsulteerib teda asjade ettevalmistamisel ja menetlemisel. Põnevam osa juristi tööst on lahendite kirjutamine, sest selle raames saab hästi aru, kuidas kõik ei ole must-valge, oluline on kujundada seisukohti ja nägemust ning neid ka argumenteeritult kaitsta. Kohtujurist oskab teha meeskonnatööd ning hoiab end kursis seaduste muudatustega ning värske Riigikohtu praktikaga. Töö kohtujuristina annab head eeldused kohtunikuks kandideerimisel, sest jurist näeb kõige vahetumalt, missugune kohtunikutöö igapäevaselt on.

Kohtuistungi sekretär

Kohtuistungi sekretäri tööpäev on äärmiselt mitmekülgne – istungite planeerimise, neil viibimise ja protokolli koostamise kõrval suhtleb sekretär menetlusosalistega, koostab toimikuid ja teeb palju muudki. Töö on väljakutserikas, sest sageli tuleb ette kiireloomulisi asju, mistõttu on väga tähtis oskus keskenduda ja rahulikuks jääda.

Kohtunikuabi

Kohtunikuabi ei ole kohtuniku abiline, vaid inimene, kes teeb oma otsused sõltumatult. Kohtunikuabi peamisteks ülesanneteks on registrikannete tegemine või maksekäsu kiirmenetluse lahendite koostamine. Töö nõuab kohusetunnet, distsipliini, täpsust ja oskust teha iseseisvat tööd.

Erinevad kohtuametnikud

Kohtus ei tööta vaid juristid, õigusrahu tagamisse panustavad ka paljude teiste valdkondade spetsialistid. Näiteks on igapäevaselt vaja kantseleiametnikke, personalitöötajaid, IT-meeskonda, pressiesindajate tiimi, tõlke, kordnikke ja paljusid teisi, kes töötavad selle nimel, et kohus saaks otsuseid langetada ja õigusriik toimiks.