Kohtunikud

Eestis on 242 kohtunikukohta - maakohtutes 152, halduskohtutes 25, ringkonnakohtutes 46 ja Riigikohtus 19 kohtunikukohta. Kõik kohtunikukohad ei ole pidevalt täidetud.

Kohtunike graafik