18. juuni 2024
Harju Maakohus tunnistas 18. juunil Viatcheslav Morozovi karistusseadustiku § 234-2 lg 1 järgi süüdi välisriigi luureteenistuse huvides ja ülesandel Eesti Vabariigi vastases tegevuses ja mõistis talle karistuseks 6 aastat ja 3 kuud reaalset vangistust. Karistuse hulka loetakse eelvangistuses viibitud aeg ja vangistuse alguseks on kahtlustatava kinnipidamise päev 03.01.2024.
14. juuni 2024
Katrina Lehis esitas 10. juunil Harju Maakohtule taotluse hagi tagamise korras peatada Eesti Vehklemisliidu juhatuse 10.06.2024 otsuse kehtivus, millega määrati kindlaks Eesti naiste epeevehklemise koondis 18.-23.06.2024 toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel selliselt, et koondisse ei kuulu hageja Katrina Lehis. Samuti kohustada Eesti Vehklemisliidu juhatust hagi tagamise määruse väljaandmisest viivitamatult võtma vastu uus otsus selliselt, et koondisse kuulub nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlusel mh Katrina Lehis.
7. juuni 2024
Harju Maakohus tunnistas täna Mark Jakob Jaksoni süüdi tapmises ja kehaliste vigastuste tekitamises ning mõistis talle liitkaristuseks 12-aastase vangistuse. Karistuse hulka loetakse eelvangistuses viibitud aeg alates 30.04.23.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.