12. juuli 2024
Tallinna Halduskohus jättis 12. juuli määrusega rahuldamata Mittetulundusühingu Loodusvõlu ja Elo-Lee Marani esialgse õiguskaitse taotluse Enefit Power AS õlitööstusseade Enefit280-2 kompleksloa kehtivuse peatamiseks. Esialgse õiguskaitse vajaduse põhjendamisel esitavad kaebajad otsese põhjusliku seose E280-2 õlitehase käitamisega ning ülemaailmse kliimasoojenemisega põhjustatud tagajärgede (nt igikeltsa sulamise ja enneaegsete surmade) vahel.
11. juuli 2024
Kodanik Agnes Joyet esitas 9. novembril 2023. aastal Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuurile koosolekuteate avaliku koosoleku korraldamiseks 18. novembril 2023 kella 12 kuni 14 Tartus Raekoja platsil eesmärgiga: „Kogunemine palestiinlaste inimõiguste toetuseks – õigus elule, õigus humanitaarabile, õigus tulevikule.“
9. juuli 2024
Tallinna Halduskohus jättis 1. juulil rahuldamata Venemaa Föderatsiooni kodaniku kaebuse relvaloa kehtivuse pikendamiseks

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.