2. oktoober 2023
2.–8. oktoobrini toimuva õigusemõistmise nädala keskmes on tänavu noored. Kohtunikud külastavad koole, võõrustavad õpilasi ja tudengeid ning annavad e-koolitunde. Õigusemõistmise nädal on Eesti kohtute iga-aastane ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua.
26. september 2023
Esmaspäeval lahkus meie seast Tallinna Halduskohtu kohtunik Kristina Maimann. Kristina jääb kolleegidele meelde kui kindlameelne kohtunik ja õiglane õigusemõistja. Tema särav loomus ja rõõmsameelsus olid kaasahaaravad. Kristina Maimann nimetati kohtunikuks 12. novembril 2003 President Arnold Rüütli poolt. Pea 20 aastasele kohtunikuametile eelnevalt töötas Kristina nii Tallinna Linnakohtus kui Tallinna Ringkonnakohtus konsultandina. 2001. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduste eriala. Kohtupere langetab leinas pea ning jääb Kristinat mäletama.
8. september 2023
Täna keskpäeval avati uue ruumilahendusega Pärnu Maakohtu värskelt renoveeritud kohtumaja Kuressaares Lossi tänaval. Renoveeritud kohtumajas on kolm kohtusaali, arestikamber ning nii kohtunike kui ka teiste kohtutöötajate tööruumid, lisaks erilahendustega ruum lastega rääkimiseks ja nende ärakuulamiseks.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.