11. august 2022
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas mõisteti täna karistus Raili Sepale, kes möödunud aasta kevadel ründas noaga Võhma linnas kahte last. Kohus mõistis naisele karistuseks 10 aastat vanglakaristust.
6. juuli 2022
Viru Maakohus tunnistas täna Jõhvi kohtumajas peetud kohtuistungil Inga Voronina (29a) süüdi varguste, röövimise ja mõrva eest ning mõistis talle liitkaristusena 16 aastat vangistust, mille hulka arvestati tema eelvangistuses viibitud neli päeva. Samuti mõistis Viru Maakohus Inga Voroninalt välja tsiviilhagi katteks AS-i OG Elektra kasuks välja 6 eurot ja 74 senti. Teise kannatanu tsiviilhagi jättis Viru Maakohus läbi vaatamata.
14. juuni 2022
Tartu Ringkonnakohus ei rahuldanud MTÜ Loodusvõlu kaebust vaidlustamaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsust, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.