9. aprill 2024
Tartu Maakohus mõistis Urmas Tilga süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustati inimese surm ja mõistis talle karistuseks kaheksa aasta vangistust. Menetluskuludena mõistis kohus Urmas Tilgalt välja kokku 7922.78 eurot.
8. aprill 2024
Tallinna Halduskohtus on lahendamisel Eesti Ornitoloogiaühingu kaebus Keskkonnaameti 15.03.2024 korraldusele, millega anti põllupidajatele õigus teostada 2024. aasta kevadperioodil koos mitteletaalse heidutusega haneliste (suur-laukhani, valgepõsk-lagle ja kanada lagle) letaalset heidutusjahti. Kohtust soovib Eesti Ornitoloogiaühing nimetatud korralduse tühistamist. Koos kaebusega esitati ka esialgse õiguskaitse taotlus korralduse kehtivuse peatamiseks.
8. aprill 2024
Eelmise nädalaga lõppes Tartu kohtute kolimine asenduspindadele. Tartu Halduskohus ja Tartu Ringkonnakohus asuvad aadressil Veski 32 ning Tartu Maakohus aadressil Juhan Liivi 4. Tartu kohtute direktor Tiina Ereb sõnas, et kolimine möödus edukalt ja kohtute tegevus selle käigus ei peatunud.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.