28. november 2023
Traditsioonilisest aasta viimases kvartalis toimuvast institutsioonide usaldusväärsuse uuringust selgus, et kohtuid peab usaldusväärseks 71% vastajatest. Tegemist on läbi aegade kõrgeima tulemuse kordamisega – sama palju usaldajaid oli ka ülemöödunud aastal. Keskmine kohtu usaldaja on 15–44-aastane kõrgharidusega eestlane, kes töötab spetsialisti või juhina Tallinnas või Lõuna-Eestis ning kuulub kõrgema sissetulekuga gruppi.
23. november 2023
Tartu Maakohus tunnistas täna Jõgeva kohtumajas peetud istungil Aimur Tritovi süüdi oma naabrimehe tapmises julmal viisil ja mõistis talle liitkaristuseks 15 aastat vangistust. Menetluskuludena mõistis kohus Aimur Tritovilt välja kokku 15 215,10 eurot.
15. november 2023
Eile avati Valgas pidulikult Valga kohtu- ja riigimaja, kus lisaks Tartu Maakohtule pakuvad avalikke teenuseid 17 asutust. Kohtu uued ruumid asuvad riigimaja teisel korrusel ning seal on kaks kohtusaali, videovõimekusega koosoleku ruum, arestikamber, kohtunike ja teiste töötajate tööruumid ning puhkeruum. Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide ütles, et Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kohtunikel ja teistel töötajatel on võimalus ja rõõm töötada renoveeritud riigimaja ruumides. „Tänan Tartu Maakohtu nimel kõiki, kelle ühistöös sündis uuele elule väärikas kohtu- ja riigimaja.“

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.