Registriosakonnale esitatavad avaldused ja muud dokumendid

22. aprill 2021

Registriosakond hõlmab äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri asju.

Kandeavaldus esitatakse kohtu registriosakonnale kas notari kaudu või digitaalallkirjastatult. Kui digitaalallkirjastatud kandeavaldus tuleb esitada ettevõtjaportaali kaudu, siis on keelatud seda esitada e-postiga! E-postiga esitatud avaldused tagastatakse läbi vaatamata.

Äriregistri kiirmenetlusse saab kandedokumente esitada üksnes ettevõtjaportaali kaudu, kust leiate ka nõuete kirjelduse. Äriregistrisse saab kanda kiirmenetluses FIE, täis-, usaldus- ja osaühingu. Registrisse kantud andmeid saavad kiirmenetluses muuta lisaks neile ka aktsiaselts, tulundusühistu ja filiaal.

Muude kandeavalduste esitamine tavamenetluses:

  • Registrisse kandmine: FIE, täis- ja usaldusühing, filiaal, MTÜ - notari või võrgulehe kaudu
  • Registrisse kandmine: OÜ, AS, tulundusühistu, sihtasutus, Euroopa äriühing ning majandushuviühing - notari kaudu
  • Registriandmete muutmine: FIE, täis-, usaldusühing, OÜ, AS, tulundusühistu, sihtasutus, mittetulundusühing - notari või võrgulehe kaudu
  • Registriandmete muutmine: Euroopa äriühingu ja majandushuviühing - notari kaudu

Kommertspandiregistri kande avalduse esitamine, muutmine, tagasivõtmine, uute lisadokumentide esitamine ja nõusolek kommertspandiregistrisse kande tegemiseks tuleb teha notari kaudu või e-postiga. Vormid leiate paremalt. Aadress dokumentide esitamiseks e-postiga on @email

Elektrooniline majandusaasta aruanne tuleb esitada aruande koostamise ja esitamise keskkonnas, mis asub ettevõtjaportaalis. Aruanne tuleb esitada kas digitaalallkirjastatult või PDF-vormingus, mille on allkirjastanud vähemalt üks ettevõtja esindusõiguslik isik, kui ei ole sätestatud ühise esindusõiguse nõudeid põhikirjas või registrikaardil. Digitaalallkirjastatud aruandele vormistab audiitor vandeaudiitori aruande keskkonnas ja digitaalallkirjastab selle. Rohkem informatsiooni aruande koostamise ja esitamise kohta leiate siit. Aruannet ei või esitada paberil ega e-postiga!

Digitaalallkirjastatult saab võrgulehe kaudu esitada veel: