Heli Meier

kohtuistungi sekretär

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tartu Halduskohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
asjaajamise organisaator - arhivaar
Kraad
Kesk ja kõrgh vahep