Uudised

12. november 2019
Kohus mõistis Signe Lahteini surma põhjustanud mehele karistuse Tartu Maakohus tunnistas täna Türgi Vabariigi kodaniku süüdi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, millega põhjustas Signe Lahteini surma. Kohus mõistis mehele karistuseks 2 aastat vangistust, mille jättis…
31. oktoober 2019
Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Mary Krossi suhtes tema süüdistuses valeütluste andmises, kuna süü ei ole suur, tegemist on teise astme kuriteoga, kriminaalasjas puudub kannatanu ja puudub ka avalik huvi…
28. oktoober 2019
Prokuratuur esitas Tartu Ringkonnakohtule apellatsiooni Tartu Maakohtu 25.03.2019.a otsusele, millega mõisteti õigeks A. Suvorov ja I. Zayats, ning palus apellatsioonis mõlemad süüdi tunnistada. Ringkonnakohus käsitles apellatsiooniväiteid matkijaga seotud süüdistuses, A. Suvorovi süüdistust…
24. oktoober 2019
Kohus kohustas Vabariigi Valitsust võtma seisukoht Estonia huku täiendava uurimise taotluse osas Tallinna Halduskohus tegi täna otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kohus leidis, et Vabariigi Valitsus ei ole lähedaste…
24. oktoober 2019
Tartu Maakohus mõistis rusikalöögiga pereisa tapnud noormehe 6 aastaks vangi
24. oktoober 2019
Ringkonnakohus määras oma naistuttava mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse Tallinna Ringkonnakohus tegi täna otsuse Urmas Einroosi (45) kriminaalasjas mõistes talle 18-aastase vangistuse. Ringkonnakohus muutis osaliselt maakohtu otsust, korrigeerides tegude kvalifikatsiooni, mis tingis mõistetud…
15. oktoober 2019
Ringkonnakohus mõistis Pärnu linnavoliniku altkäemaksu küsimises süüdi Tallinna Ringkonnakohus tunnistas 14. oktoobri 2019 otsusega Pärnu Linnavolikogu liikme Ago Kalmeri süüdi altkäemaksu küsimises. Karistuseks mõisteti A. Kalmerile vangistus kaks aastat, mis jäi täielikult täitmisele pööramata,…
9. oktoober 2019
Riigiprokuratuurist saabunud teabe kohaselt on Lõuna Prefektuuri politseiametnike poolt 06.10.2019.a liiklusjärelevalve käigus peatatud Tartu Maakohtu kohtunik Heiki Kolk, kellel tuvastati tõendusliku alkomeetriga joobe mõõtmisel alkoholijoove. Tegemist on joobega, mille eest on võimalik võtta…
30. september 2019
Õigusemõistmise nädalal toimuvad Tallinnas ja Tartus vestlusringidega õigusteemalised filmiõhtud
28. september 2019
Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel. Õigusemõistmise nädal annab sel aastal kohtute töö selgitamise ülesande…
20. september 2019
Halduskohus: kolme sagedusloa andmine 5G võrkude rajamiseks oli mõistlik kompromisslahendus Sageduslubade väljastamine 5G võrkude rajamiseks on nõutav Euroopa Liidu õiguse järgi ning EL liikmesriigid peavad 31. detsembriks 2020 lubama sagedusala 3400 – 3800 MHz kasutamise maapealsete süsteemide…
11. september 2019
Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Rosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit…
5. september 2019
Kohus tunnistas Keskerakonna süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises Harju maakohus tunnistas MTÜ Eesti Keskerakond kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises ja mõistis selle eest 275 000 euro suuruse rahalise karistuse. Sellest karistusest kuulub…
4. september 2019
Kohus mõistis Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks hüvitisena välja 90 568 eurot Tartu maakohus rahuldas osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Kohus tuvastas, et…
30. august 2019
Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule Pärnu Maakohus kuulutas täna nn Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes kohtuotsuse. Süüdistuses oli Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele, Seller Hulgi OÜ-le süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malk´u ja Faasion OÜ-d…
14. august 2019
Täna tunnistas Pärnu Maakohus süüdi meesterahva, kellel oli alkoholijoove ning samuti puudus isikul mootorsõiduki juhtimisõigus, mis oli äravõetud eelneva karistusena ning mootorsõiduk oli kehtestatud korras ümber registreerimata, läbimata oli korraline tehnoülevaatus ning puudus liikluskindlustus…
2. juuli 2019
Kohus mõistis Narva ilusalongis oma abikaasa mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse Viru Maakohus mõistis tänase otsusega Sergei Golubevi (43) süüdi oma naise tapmises piinaval ja julmal viisil, määrates talle karistuseks 18 aasta pikkuse vangistuse.
20. juuni 2019
Kohus mõistis lapse raha omastamise eest emale üldkasulikku tööd Pärnu Maakohus mõistis 48- aastase naise süüdi oma tütre vara omastamises ja mõistis karistuseks 90 tundi üldkasulikku tööd. Töö tegemise ajaks määras kohus 6 kuud, mil naine on allutatud ka kriminaalhooldaja järelevalvele.
12. juuni 2019
Kohus mõistis piinamise ja tapmise eest pika vangistuse Harju Maakohus tunnistas täna 45-aastase Urmase süüdi piinaval viisil tapmises, vägistamises, kehalises väärkohtlemises, vabaduse võtmises, avalikus varguses ja avaliku korra raskes rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 20 aastat vangistust.
5. juuni 2019
Viru Maakohtu Narva kohtumajas kuulutati teisipäeval kohtuotsus, millega Narva endine linnavolikogu liige Aleksei Voronov mõisteti süüdi ulatuslikus korruptsioonis, riigihangete korraldamise nõuete rikkumises ning korduvas suures ulatuses altkäemaksu küsimises ja võtmises.
31. Mai 2019
Neljapäeval Rakvere kohtumajas kuulutatud määruses asus kohus seisukohale, et Vahur Ruut (19) tuleb vanglast tingimisi ennetähtaegselt vabastada. Mai alguses toimunud kohtuistungil, kus Ruudu ennetähtaegset vabastamist arutati, ei esitatud vangla ega prokuratuuri poolt ühtegi tõsiseltvõetavat…