Uudised

18. Mai 2020
Harju Maakohtu tänase otsusega kvalifitseeris kohus ümber Karel Šmutovile esitatud süüdistuse teise inimese tapmises ja tunnistas Karel Šmutovi süüdi provotseeritud tapmises, mõistes talle karistuseks 2 aastat ja 5 kuud reaalset vangistust. Juhindudes KarS § 68 lg 1 loeti mõistetud karistusest…
18. Mai 2020
Eriolukorra ajal eeskätt kirjalikke menetlusi ja erinevaid tehnilisi lahendusi kasutanud Eesti kohtud hakkavad taas rohkem pidama istungeid ka kohtusaalis. Ent tavapärase töökorralduse juurde tagasiminek toimub ettevaatlikult, sest viirus pole lõplikult taandunud ning kohtumajades on tulevikuski…
15. Mai 2020
Tartu Maakohtu istung 18 süüdistatavaga kriminaalasjas lükkub ühe istungipäeva võrra edasi Tartu Maakohus tegi täna, 15. mail määruse, millega lükkas kohtust mittetulenevatel põhjustel edasi 18. maiks planeeritud 18 süüdistatavaga majandusalaste, ametialaste ja varavastaste kuritegudega seotud…
15. aprill 2020
Harju Maakohtu 15. aprilli 2020. aasta otsusega tunnistati süüdi L. G. (69), kellele esitati 2016. aasta detsembris süüdistus kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises, altkäemaksu andmises, dokumentide võltsimises, kelmuses ja muudes kuritegudes.
23. märts 2020
Eriolukord Eestis kuulutati välja 12. märtsil ja sellest hoolimata on kohtuasjade arv Harju Maakohtus jäänud tavapärasele tasemele. Eelmisel nädalal tuli Harju Maakohtusse 72 kriminaalasja 52 väärteoasja ja 330 tsiviilasja. Samal ajal lahendati 60 kriminaalasja, 52 väärteoasja ja 315 tsiviilasja.
23. märts 2020
Tartu Maakohus jättis riigivastastes kuritegudes süüdimõistetud Ilja Tihhanovski talle mõistetud vangistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla vabastamata. Tartu Vangla esitas Tartu Maakohtule 06.12.2019.a I. Tihhanovski toimiku otsustamaks isiku vangistusest tingimisi…
16. märts 2020
Kohtute haldamise nõukoda (KHN) andis tänasel elektroonilisel koosolekul omapoolsed soovitused, kuidas kohtute tööd COVID-19 viiruse kiire leviku ja Eestis väljakuulutatud eriolukorra ajal korraldada. Soositud on kirjalikud menetlused ja tehniliste lahenduste kasutamine. "Kõige tähtsam on see, et…
15. märts 2020
Seoses COVID-19 kiire leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga annavad kohtud teada, et 16. märtsile planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti. Eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata.
13. märts 2020
Andrey Kuzjakini mõistis kohus süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises ning väljapressimises ja teda karistati liitkaristusena vangistusega 10 aastat, karistuse kandmise aeg kulgeb alates tema kinnipidamisest 06.10.2015. a. Lisaks konfiskeeris kohus Andrey Kuzyakini sõiduauto VW…
3. märts 2020
Viru Maakohtu Narva kohtumajas tunnistati süüdi Dmitri Dodonov (34), kes sai liitkaristuseks 14 aastat vangistust ja Grigori Kašintsev (24), kes sai liitkaristuseks 9 aastat vangistust.
28. veebruar 2020
Pärnu Maakohus tunnistas täna 54-aastase Reinu süüdi oma elukaaslase mõrva katses, ämma tapmisega ähvardamises ja suures koguses ebaseadusliku lõhkeaine valdamises ning mõistis liitkaristuse 13 aastat vangistust. Karistusaja algust loeb kohus alates 13.08.2019.
20. veebruar 2020
Ringkonnakohus jättis M. Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses täies ulatuses rahuldamata Tartu Ringkonnakohus rahuldas 20.02.20.a otsusega Tartu Ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu Maakohtu 04.09.19.a otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu Ülikooli raamatukogu endise…
14. jaanuar 2020
Edgar Savisaarega seotud kohtumenetlus sai 14. jaanuaril esimese kohtuastme lahendi, milles Kalev Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Talle mõistetud 1 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kalev Kallo ei pane…
3. jaanuar 2020
Tallinna Halduskohtule esitas kaebuse lapsevanem, kelle lapsele ei määratud tema poolt taotletud elukohajärgset kooli. Lapsevanem soovis, et lapse elukohajärgseks kooliks oleks Gustav Adolfi Gümnaasium, kuid Tallinna linn määras kooliks Kalamaja Põhikooli, arvestusega, et see on lapse elukohale…
13. detsember 2019
Pärnu Maakohus tunnistas süüdi alaealise noormehe, kes tänavu suvel lõi 13-aastast poissi põhjustades sellega ohu tema elule ja surma. Kohus mõistis alaealisele noormehe karistuseks 8 aastat vangistust. Lühimenetluse sätete järgi vähendas kohus karistust mõistes noormehele karistuseks 5 aastat ja 4…
5. detsember 2019
"Õigust mõistab ainult kohus." (Põhiseadus, § 146) PRESSITEADE Tartu Maakohus 5. detsember 2019 Tartu Maakohus otsustas 5. detsembril 2019. a tehtud kohtumäärusega vabastada Herman Simm temale Harju Maakohtu 25. veebruari 2009.a otsusega mõistetud karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega.
3. detsember 2019
Tallinna Halduskohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M. V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud…
27. november 2019
Viru Maakohus jättis tänase kohtumäärusega rahuldamata kinnipeetava Märt Ringmaa (81) kaitsja vandeadvokaadi abi Raiko Paasi taotluse vabastada kinnipeetav karistuse kandmisest parandamatu haiguse tõttu.
26. november 2019
Justiitsminister kujundab ebaõiget ettekujutust Harju Maakohtu tööst Reedel, 22. novembril kohtus Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik justiitsminister Raivo Aegiga, kellega arutati ministeeriumi koostatud statistika põhjal kohtu koormust ja suuremahulisi kriminaalasju. Kohtumise tulemusena teavitas…
14. november 2019
Kohus tunnistas endise suusatreeneri süüdi dopingu kasutamisele kallutamises Harju maakohus tunnistas endise suusatreeneri Mati Alaveri (65) kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises. Kohus mõistis Alaverile ühe aasta pikkuse tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse…
12. november 2019
Kohus mõistis Signe Lahteini surma põhjustanud mehele karistuse Tartu Maakohus tunnistas täna Türgi Vabariigi kodaniku süüdi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, millega põhjustas Signe Lahteini surma. Kohus mõistis mehele karistuseks 2 aastat vangistust, mille jättis…