Uudised

18. oktoober 2023
Tartu Ringkonnakohus jättis muutmata Viru Maakohtu käesoleva aasta 16. märtsil tehtud otsuse, millega mõisteti süüdi Inge Pullat mõrvas ja laiba rüvetamises, Aivo Vološin mõrvas, kehalises väärkohtlemises ja laiba rüvetamises ning Andres Pullat laiba rüvetamises. Ringkonnakohus jättis rahuldamata…
18. oktoober 2023
Harju Maakohus mõistis täna Eesti Keskerakonna, Mihhail Korbi ja Hillar Tederi OÜ Porto Franco servituuditehingus mõjuvõimuga kauplemises õigeks. Süüdistuse järgi lubasid MTÜ Eesti Keskerakond ja Mihhail Korb Hillar Tederile kasutada Keskerakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle…
17. oktoober 2023
Justiitsministeeriumi ja Pärnu Maakohtu koostööna valmis veebileht eestkostja.kohus.ee, kus saab teavet ja juhiseid eestkostjate õigustest ja kohustustest. Eestis on eestkostja rollis pea 9000 inimest. Kõigil neil on tohutult vastutusrikas roll esindada last või täiskasvanut, kes ei suuda ise enda…
16. oktoober 2023
Harju Maakohus mõistis Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud süüdistuses täies ulatuses õigeks.
16. oktoober 2023
Konverentsi „Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub?“ läbiv tõdemus oli, et julgemalt tuleks kasutada võimalusi, mida kehtiv seadus annab – seda nii efektiivsema kui ka selgema ja kõiki menetlusosalisi säästvama kohtupidamise eesmärgil. Konverentsi peakorraldaja oli Riigikohus,…
2. oktoober 2023
2.–8. oktoobrini toimuva õigusemõistmise nädala keskmes on tänavu noored. Kohtunikud külastavad koole, võõrustavad õpilasi ja tudengeid ning annavad e-koolitunde. Õigusemõistmise nädal on Eesti kohtute iga-aastane ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja…
26. september 2023
Esmaspäeval lahkus meie seast Tallinna Halduskohtu kohtunik Kristina Maimann. Kristina jääb kolleegidele meelde kui kindlameelne kohtunik ja õiglane õigusemõistja. Tema särav loomus ja rõõmsameelsus olid kaasahaaravad. Kristina Maimann nimetati kohtunikuks 12. novembril 2003 President Arnold…
8. september 2023
Täna keskpäeval avati uue ruumilahendusega Pärnu Maakohtu värskelt renoveeritud kohtumaja Kuressaares Lossi tänaval. Renoveeritud kohtumajas on kolm kohtusaali, arestikamber ning nii kohtunike kui ka teiste kohtutöötajate tööruumid, lisaks erilahendustega ruum lastega rääkimiseks ja nende…
8. september 2023
Täna viidi Riigikohtus läbi kohtunike järelkasvukava avapäev, kus programmis osalejad ja juhendajad said lähemalt tuttavaks ning jagati informatsiooni erinevatest võimalustest, mis järelkasvu programmis osalemisega tekivad.
29. august 2023
Tartu Ringkonnakohus tühistas täna Tartu Halduskohtu 2020. aasta 15. juunil tehtud otsuse ning tegi uue otsuse, millega jättis rahuldamata Tartu Milli kaebuse Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuotsuse tühistamiseks.
24. august 2023
Tartu Ringkonnakohus tühistas täna osaliselt Tartu Maakohtu eelmise aasta 7. novembril tehtud otsuse, millega mõisteti mitmes omastamises süüdi endised vallajuhid Kaido Tamberg ja Kajar Lepik ning ettevõtja Viktor Haljaste omastamisele kaasaaitamises. Tühistatu osas tegi kohus uue otsuse, millega…
24. august 2023
Viru Maakohus mõistis täna Narvas peetud kohtuistungil vandeadvokaat Küllike Nammi õigeks toimingupiirangu eriti suures ulatuses rikkumises. Kohus rahuldas Küllike Nammi lepingulise kaitsja Norman Aasa menetluskulude hüvitamise taotlus osaliselt ning mõistis Eesti Vabariigilt Küllike Nammi kasuks…
18. juuli 2023
Harju Maakohus mõistis Kirill Lukinile tapmise eest 12-aastase vangistuse Harju Maakohus tunnistas täna Kirill Lukini süüdi tapmises ja mõistis talle karistuseks 12 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka eelvangistus ning karistuse kandmise aja alguseks loetakse…
4. juuli 2023
Viru Maakohtu tänase kohtumäärusega vabaneb Juri Vorobei temale Harju Maakohtu otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega kaheteistkümneks kuuks. Kohtumäärusega määratakse J. Vorobeile katseaeg kuni 22.09.2026 ja see hakkab kulgema alates…
27. juuni 2023
Tallinna Halduskohus rahuldas tänase otsusega Eerik Heldna kaebuse ning tühistas Politsei- ja Piirivalveameti käskkirja, millega kaebaja vabastati politseiteenistusest. Halduskohus ennistas E. Heldna teenistusse ning kohustas PPA-d maksma talle tasu sunnitult teenistusest puudutud aja eest.
22. juuni 2023
Tallinna Halduskohus rahuldas tänase, 22. juuni 2023 kohtuotsusega Politsei- ja Piirivalveameti endise peadirektori Elmar Vaheri kaebuse ning tühistas Vabariigi Valitsuse 22.03.2023 korralduse, millega algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning kõrvaldati ta teenistusest.
11. juuni 2023
Narvas peetud kohtunike täiskogul tunnustati silmapaistvaid kohtutöötajaid, kes on andnud viisil või teisel panuse Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisse. Kohtute aumärgid said:
8. juuni 2023
Riigikohtu esimees Villu Kõve leiab, et kohtunike ja kohtujuristide nappusega aitaks toime tulla kohtute paindlikum töökorraldus, sealhulgas osaajaga töö lubamine ja kohtunike tegevuspiirangute leevendamine, ning tehnilisema töö puhul tehisintellekti kasutamine.
25. Mai 2023
Riigikohus tähistas täna 30 aasta möödumist oma taasasutamisest raamatu „Eesti riigi kolmas sammas“ avaldamisega ja akadeemilise juubeliaktusega.
24. Mai 2023
Tartu Ringkonnakohus tühistas Viru Maakohtu 28. aprilli määruse, millega rahuldati riigi peaprokuröri taotlus kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahi all pidamiseks rohkem kui 6 kuud. Kohtumääruse kohaselt tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.
4. Mai 2023
Süüdistuse kohaselt paninid Rossman kui OÜ Paikre juhatuse liige ja arendusjuht Sutt toime nii omastamiste ja kui ka usalduse kuritarvitamise ning varavastaste süütegudega seotuna dokumentide võltsimise ning nende kasutamise. Pärnu Maakohus mõistis mõlemad mehed täna süüdi.