Uudised

6. veebruar 2024
Tartu Ringkonnakohus jättis Tartu Maakohtu 2022. aasta 14. detsembri otsuse muutmata ja prokuratuuri apellatsiooni rahuldamata, millega mõisteti endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ja kaassüüdistatav Tuuli Tiro kõikides süüdistustes õigeks. Kajar Lemberit süüdistatakse toimingupiirangu…
29. jaanuar 2024
Tartu Maakohus mõistis täna Beqa Tsirekidze süüdi varguses, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt ning määras talle lõplikuks karistuseks kaks aastat vangistust.
23. jaanuar 2024
Tartu Maakohus mõistis täna Monika Antoni süüdi raske tervisekahjustuse tekitamise eest, mis on põhjustatud ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks kümme kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks kuud. Lisaks rahuldas Tartu Maakohus kannatanu tsiviilhagid ja mõistis Monika…
18. jaanuar 2024
Harju Maakohus mõistis Margus Randmäe ja Jarmo Rappu tööohutusnõuete eiramise ja ettevaatamatusest inimese surma põhjustamise süüdistuses õigeks. OÜ Astlanda Ehitus ja OÜ Lammutusmehed mõisteti õigeks samas teos juriidilise isikuna ja Ehitusekspertiisibüroo OÜ ja Siim Randmäe mõisteti õigeks surma…
12. jaanuar 2024
Harju Maakohus otsustas tühistada Politsei - ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida–Harju politseijaoskonna menetlustalituse 22.09.2023 otsuse, millega Jaak Valget karistati avaliku korra rikkumise eest rahatrahviga summas 160 eurot ja Andres Aulet samasuguse teo eest rahatrahviga 160 eurot.…
8. jaanuar 2024
Harju Maakohus tunnistas täna Dmitri Voronini süüdi piinaval viisil tapmises ja mõistis talle karistuseks 15 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka eelvangistus ning karistuse kandmise aja alguseks loetakse kahtlustatavana kinnipidamise päev 18.01.2023 Samuti rahuldas…
5. jaanuar 2024
Tartu Maakohus mõistis täna endise kõrge politseiametniku Kaupo Martihhini süüdi omastamises, arve võltsimises ja selle kasutamises, kelmuses ning riigisaladuse avalikustamise eest ja määras talle liitkaristuseks 4 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 4 kuud. Kaassüüdistatavat Kevin…
4. detsember 2023
Viru Maakohus mõistis tänasel istungil süüdi Lev Pylkini rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise katses ning mõistis talle rahalise karistuse 150 päevamäära (päevamäär 11,90 eurot), s.o 1785 eurot. Kuna kriminaalasja menetleti lühimenetluses, siis tuleb rahalist karistust vähendada 1/3 võrra ning…
29. november 2023
Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänaste otsustega Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko USA-le väljaandmise otsused Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium esitas Eesti Vabariigile kirjaliku taotluse Eesti kodanike Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmiseks Ameerika Ühendriikidele. Vabariigi…
28. november 2023
Traditsioonilisest aasta viimases kvartalis toimuvast institutsioonide usaldusväärsuse uuringust selgus, et kohtuid peab usaldusväärseks 71% vastajatest. Tegemist on läbi aegade kõrgeima tulemuse kordamisega – sama palju usaldajaid oli ka ülemöödunud aastal. Keskmine kohtu usaldaja on 15–44-…
23. november 2023
Tartu Maakohus tunnistas täna Jõgeva kohtumajas peetud istungil Aimur Tritovi süüdi oma naabrimehe tapmises julmal viisil ja mõistis talle liitkaristuseks 15 aastat vangistust. Menetluskuludena mõistis kohus Aimur Tritovilt välja kokku 15 215,10 eurot.
15. november 2023
Eile avati Valgas pidulikult Valga kohtu- ja riigimaja, kus lisaks Tartu Maakohtule pakuvad avalikke teenuseid 17 asutust. Kohtu uued ruumid asuvad riigimaja teisel korrusel ning seal on kaks kohtusaali, videovõimekusega koosoleku ruum, arestikamber, kohtunike ja teiste töötajate tööruumid ning…
1. november 2023
Viru Maakohus tunnistas täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Riho Rannikmaa süüdi kehalises väärkohtlemises ja karistas teda rahalise karistusega 100 päevamäära, s.o summas 2940 eurot. Menetluskuluna mõistis kohus Riho Rannikmaalt välja Eesti Vabariigi kasuks sundraha summas 1087,50 eurot.
20. oktoober 2023
Tartu Maakohus mõistis täna kokkuleppemenetluses süüdi 11-liikmelise grupi, kes tegelesid hoone keldrikorrusel suures koguses kanepi kasvatamise ja müümisega. Süüdistuse kohaselt hakkasid Bruno Sternfeldt ja Villi Sternfeldt alates 2015. aastast kasutama Võru maakonnas Rõuge valla külas asuvat…
18. oktoober 2023
Tartu Ringkonnakohus jättis muutmata Viru Maakohtu käesoleva aasta 16. märtsil tehtud otsuse, millega mõisteti süüdi Inge Pullat mõrvas ja laiba rüvetamises, Aivo Vološin mõrvas, kehalises väärkohtlemises ja laiba rüvetamises ning Andres Pullat laiba rüvetamises. Ringkonnakohus jättis rahuldamata…
18. oktoober 2023
Harju Maakohus mõistis täna Eesti Keskerakonna, Mihhail Korbi ja Hillar Tederi OÜ Porto Franco servituuditehingus mõjuvõimuga kauplemises õigeks. Süüdistuse järgi lubasid MTÜ Eesti Keskerakond ja Mihhail Korb Hillar Tederile kasutada Keskerakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle…
17. oktoober 2023
Justiitsministeeriumi ja Pärnu Maakohtu koostööna valmis veebileht eestkostja.kohus.ee, kus saab teavet ja juhiseid eestkostjate õigustest ja kohustustest. Eestis on eestkostja rollis pea 9000 inimest. Kõigil neil on tohutult vastutusrikas roll esindada last või täiskasvanut, kes ei suuda ise enda…
16. oktoober 2023
Harju Maakohus mõistis Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud süüdistuses täies ulatuses õigeks.
16. oktoober 2023
Konverentsi „Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub?“ läbiv tõdemus oli, et julgemalt tuleks kasutada võimalusi, mida kehtiv seadus annab – seda nii efektiivsema kui ka selgema ja kõiki menetlusosalisi säästvama kohtupidamise eesmärgil. Konverentsi peakorraldaja oli Riigikohus,…
2. oktoober 2023
2.–8. oktoobrini toimuva õigusemõistmise nädala keskmes on tänavu noored. Kohtunikud külastavad koole, võõrustavad õpilasi ja tudengeid ning annavad e-koolitunde. Õigusemõistmise nädal on Eesti kohtute iga-aastane ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja…
26. september 2023
Esmaspäeval lahkus meie seast Tallinna Halduskohtu kohtunik Kristina Maimann. Kristina jääb kolleegidele meelde kui kindlameelne kohtunik ja õiglane õigusemõistja. Tema särav loomus ja rõõmsameelsus olid kaasahaaravad. Kristina Maimann nimetati kohtunikuks 12. novembril 2003 President Arnold…