Tartu Maakohtu ametijuhendid

14. aprill 2021

Tartu Maakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, referent, õigusteenistuse referent, konsultant, kohtukordnik, eestkoste ja registriasjade järelevalve spetsialist ja üldkantselei juhataja.