Tartu Halduskohtu ametijuhendid

14. aprill 2021

Tartu Halduskohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei juhataja, referent, konsultant ning Jõhvi kohtumaja referent.