Tartu Halduskohtu ametijuhendid

14. апреля 2021

Tartu Halduskohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei juhataja, referent, konsultant ning Jõhvi kohtumaja referent; I ja II astme kohtute andmekaitse- ja avaliku teabe spetsialist.