Tallinna Ringkonnakohtu ametijuhendid

14. aprill 2021

Tallinna ringkonnakohtu ametijuhendid: tsiviilkolleegiumi kohtujurist, kriminaalkolleegiumi kohtujurist, halduskolleegiumi kohtujurist, istungisekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei referent, kolleegiumi referent, vanemreferent ja vanemkohtukordnik.