Pärnu Maakohtu ametijuhendid

14. aprill 2021

Pärnu Maakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtujurist/õigusteenistuse juht, kohtuistungi sekretär, kohtukordnik, kohtu esimehe abi, analüütik, haldusjuht, üldkantselei juhataja, referent, referent asukohaga Kärdlas. Samuti Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonna referendi ja vanemreferendi ametijuhendid.