Halduskohtusse kaebuse esitamise avaldus

9. aprill 2021

Halduskohtusse võib esitada vabas vormis kaebuse, kus siiski tuleb märkida kohtu nimi, kaebaja ja vastustaja kohta andmed ning kaebuse sisu - andmed vaieldava haldusakti kohta, kaebuse nõue ja selle faktiline põhjendus ning millal kaebaja antud haldusaktist teada sai. Lisada saab ka muud taotlused.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Halduskohtumenetlus