Uudised

7. märts 2012
Tartu halduskohus tühistas täna Otepää vallavolikogu 23. novembri 2011 otsuse, mille kohaselt peaks Pühajärve põhikool (PPK) lõpetama tegevuse selle aasta 31. augustist.Koos PPK tegevuse lõpetamisega otsustas vallavolikogu sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja…
29. veebruar 2012
Tartu maakohus tunnistas Viktor Kabanovi (29) ja Andrei Karanetsi (25) süüdi mõrvas ja vargustes.Kabanovile mõisteti karistuseks 20aastane vangistus ja Karanetsile 17aastane vangistus.Menetluskulude katteks peavad mõlemad süüdistatavad tasuma 7369,5 eurot.
28. veebruar 2012
Tartu ringkonnakohus peatas tänase määrusega Pühajärve põhikooli tegevuse lõpetamise selle aasta 31. augustist ning sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.Nimetatud tegevused otsustas Otepää vallavolikogu eelmise aasta 23. novembril…
8. veebruar 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Viktor Sestakovi (56), Rajesh Dharmendra Sewbarani (42), Juri Porotikovi (43) ja Dmytro (50) süüdi suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus veos grupi poolt ja suure varalise kasu saamise eesmärgil ja narkootilise aine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi…
8. veebruar 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Ain Tali (53) süüdi tapmises, väljapressimise katses, süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, Andres Rebase (44) süüdi väljapressimise katses ja Kaimar Maalepa (45) süüdi süüteoga saadud vara…
8. veebruar 2012
Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu 7. oktoobri 2011 otsuse, millega tunnistati August Burkevitš (59) süüdi kahe inimese julmas mõrvas omakasu motiivil, röövimises, kehalises väärkohtlemises ja varguses ning mõisteti talle liitkaristuseks eluaegne vangistus.
7. veebruar 2012
Tartu maakohus vabastas eilse määrusega endise kohtuniku Jüri Sakkarti (54) tingimisi enne tähtaega talle mõistetud vangistusest. Täna avaldas kohus määruse motiveeringu.Kohus määras Sakkartile üheaastase katseaja, mille jooksul peab ta olema kriminaalhoolduse järelevalve all. Samuti peab ta asuma…
7. veebruar 2012
Eile jõustunud Tartu ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata Tartu maakohtu määrus, millega otsustati vastavalt rahvusvahelise lapseröövi konventsioonile* teise vanema nõusolekuta Itaaliast Eestisse toodud lapse tagastamise endisesse elukohariiki.Eri riikide kodakondsust omavate lapsevanemate puhul…
30. jaanuar 2012
Harju Maakohus mõistis täna Veli Kraavi (40) mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks, mõistes talle tema õigusabi eest makstud tasu hüvitamiseks riigieelarve vahenditest 11 293,30 eurot.Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt sai vandeadvokaat Veli Kraavi, olles aastatel 2007-…
27. jaanuar 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Priit Voolaiu (19) süüdi mõrvas, kehalises väärkohtlemises, ebaseaduslikus vabaduse võtmises, omavolilises sissetungis ja varguses, mõistes talle liitkaristuseks 12 aasta pikkuse vangistuse.Karistusest loetakse kantuks 5 eelvangistuses viibitud päeva ja kanda jääb…
29. detsember 2011
Pärnu Maakohtus käesoleva aasta novembri lõpus ja detsembri alguses arutatud kriminaalasjas, kus muuhulgas oli ühele süüdistatavale esitatud süüdistus teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmises korstnajala külge aheldamisega, kuulutati täna kohtuotsuse resolutiivosa.Süüdistuse kohaselt…
21. detsember 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Merlis Rannametsa (31) süüdi mõrvas ja varguses ja Ingrid Kaldoja (18) süüdi mõrvas, mõistes Kaldojale 10aastase vangistuse ning Rannametsale liitkaristuseks 14aastase vangistuse.Süüdimõistetu karistusaja algus on tema kinnipidamise päev s.o 23.veebruar 2011.…
8. detsember 2011
Tartu maakohus tunnistas praeguse Valga haigla ülemarsti Andres Selli (50) kokkuleppemenetluses süüdi keelatud kauba ebaseaduslikus sisseveos, ebaseaduslikes inimuuringute tegemises, teise isiku kallutamises dokumendi võltsimisele ja võltsitud dokumendi kasutamises. Sellile mõisteti 31 281,25 euro…
5. detsember 2011
Tartu maakohus tunnistas inimuuringute eetikakomitee endise esimehe Lembit Allikmetsa (75) süüdi dokumendi võltsimises ja mõistis talle rahalise karistuse 1524 eurot.Menetluskulude katteks peab Allikmets tasuma 480,78 eurot.
29. november 2011
Tartu halduskohus rahuldas eilse otsusega lapsevanema kaebuse ja tühistas Kohtla-Järve (K-Järve) linnavolikogu 30. märtsi 2011 otsuse, millega otsustati korraldada ümber K-Järve kolme gümnaasiumi tegutsemise vorm alates selle aasta 1. septembrist ja lõpetada järk-järgult koolitustegevus…
28. november 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Deniss Rogateni (26) süüdi tapmises ja narkootilise aine käitlemises, mõistes talle liitkaristuseks 11 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse. Rogateniga koos kohtu all olnud Aleksei Pojarkovi (27) tunnistas kohus süüdi kehalises väärkohtlemises ja teise inimese toimepandud…
28. november 2011
Tartu maakohus tunnistas Margot Konksu (36) ja Maido Konksu (38) kokkuleppemenetluses süüdi kokku nelja lapse piinamises.Kohus mõistis Margot Konksule ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga ning Maido Konksule kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse sama pika…
21. november 2011
Pärnu Maakohus mõistis täna süüdi maksuametile valeandmeid esitanud firma ja viis füüsilist isikut, kelle tegevuse tulemusena jäi riigile laekumata kokku üle viie miljoni krooni käibemaksu.
26. oktoober 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Jevgeni Tindi (21) süüdi tapmises ja varguses, mõistes Tindile liitkaristuseks 10 aasta pikkuse vangistuse.Tapmise ja varguse eest mõistetud liitkaristusele liideti Tindile 12. novembril 2009 mõistetud karistuse kandmata osa, s.o 1 kuu ja 29 päeva. Nii jäi Tindi…
25. oktoober 2011
Tartu maakohus mõistis haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) infosüsteemide talituse juhataja Jaanus Christoffeli (35) kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks kahes talle süüks arvatud pistise nõudmise ja võtmise süüdistusepisoodis, mis olid seotud sponsorlepingute sõlmimise ja sülearvuti…
20. oktoober 2011
Tartu maakohus mõistis Leo Kunmani (61) ja Janek Kunmani (37) süüteokoosseisu puudumise tõttu neile esitatud kelmusesüüdistuses õigeks. Samuti mõistis kohus tõendamatuse tõttu L. Kunmani õigeks kindlustuskelmuse katse süüdistuses. J. Kunmanile süüks arvatud kindlustuskelmuse katsele kaasaaitamise…