Uudised

6. september 2011
Tartu halduskohus jättis eilse otsusega rahuldamata Tartu ülikooli töötaja kaebuse ning ei tühistanud ülikooli otsust, millega jäeti rahuldamata kaebaja hilinenult esitatud taotlus õppelaenu hüvitamiseks.2004. aastal sõlmis kaebaja oma ülikooliõpingute ajal pangaga õppelaenulepingu. 2005. aasta…
29. august 2011
Tartu maakohus tunnistas neli meest süüdi mitmete tõsiste kuritegude toimepanemises. Kokku oli kriminaalasjas viis süüdistatavat.Oleg Ivanov (40) tunnistati süüdi narkootikumide ebaseaduslikus käitlemises ning kehalisele väärkohtlemisele kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Talle mõisteti…
22. august 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Viktor Kaasiku (56) süüdi pistise andmises ja Toomas Õispuu (51) pistise võtmises ning mõistis Kaasikule rahalise karistuse 27 106,53 eurot (tasumisega kahes võrdses osas) ja Õispuule 1aastase tingimisi vangistuse 3aastase katseajaga.
22. juuni 2011
Tartu maakohus tunnistas Tartu linnavalitsuse haridusosakonna raamatupidamisteenistuse endise vanemraamatupidaja Ene Soola (57) kokkuleppemenetluses süüdi arvutikelmusega Tartu linnale 3945,33 euro suuruse varalise kahju tekitamises.Kohus mõistis talle 10 kuu pikkuse tingimisi vangistuse 18 kuu…
20. juuni 2011
Tartu maakohus tunnistas Enn Tuuma (Tuum, 45) süüdi tapmises piinaval viisil seoses röövimisega ja kindlustuskelmuses. Kohus mõistis talle 15aastase vangistuse.Kui esialgu oli talle esitatud süüdistus tapmises piinaval ja julmal viisil, siis kohtus leidis tõendamist vaid tapmine piinaval viisil.
10. juuni 2011
Tartu ringkonnakohus tühistas täna osaliselt Tartu maakohtu 5. mai 2010 otsuse ASi Werol Tehased (WT) endiste juhtide kriminaalasjas. Ringkonnakohtu otsus Ringkonnakohus mõistis WT endise juhi Erki Aaviku (49) õigeks episoodis, milles maakohus oli ta süüdi tunnistanud omastamiskvalifikatsiooni…
8. juuni 2011
Pärnu maakohus avaldas täna motiveeritud tervikotsuse Marge Arumäe kriminaalasjas. Kuriteo koosseisu puudumise tõttu mõistis kohus Arumäe talle esitatud süüdistuses õigeks. Kohtus ei leidnud tuvastamist, et Arumäe oleks kohelnud oma perele kuuluvat koera julmal viisil. Looma suhtes lubamatu teo…
31. Mai 2011
Tartu maakohtu üldkogu ees andsid eile vande kogu kohtupiirkonna 118 rahvakohtunikku, kelle volitused kehtivad neli aastat. Tartu maakohtu esimehe kohusetäitja Madis Kägu ütles vannet andma tulnud rahvakohtunikele, et nende kaasamine õigusemõistmisesse on ääretult vajalik, sest lisab kohtuasjade…
10. Mai 2011
Tartu maakohus tunnistas täna kolm isikut kokkuleppemenetluses süüdi aastatel 2004–2010 toimepandud kelmustes, mille tulemusel peteti Eesti Haigekassalt töövõimetushüvitistena välja 6 857 721 krooni (438 288,25 eurot).Kohus tunnistas Peeter Kaarese (45) süüdi kelmuses, rahapesus, dokumendi…
10. Mai 2011
Tartu ringkonnakohus vabastas tänase kohtumäärusega Vadim Polištšuki (62) ennetähtaegselt talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmisest katseajaga kuni 1. veebruar 2013.Sellega rahuldas ringkonnakohus Polištšuki kaitsja vandeadvokaat Sirje Musta määruskaebuse ning tühistas Tartu maakohtu…
5. Mai 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Anna-Maria Galojani (29) süüdi suures ulatuses võõra vara omastamises ja võltsitud dokumentide kasutamises ja mõistis talle liitkaristuseks 1 aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse, millest viis kuud peab Galojan kandma reaalselt ja 1 aasta ja 5 kuud tingimisi 4aastase…
2. Mai 2011
Tartu maakohus tunnistas Sergei Stepanovi (26) ja Nikolai Lebedevi (44) süüdi kahes tapmises, millest esimene pandi toime Valgas ja teine Valkas. Janis Roose (33) tunnistati süüdi Valkas toimepandud samas tapmises ning Lebedev lisaks ka kehalises väärkohtlemises.Roose mõisteti õigeks talle esialgu…
29. aprill 2011
Tartu maakohus tunnistas viis Leedu vabariigi kodanikku kokkuleppemenetluses süüdi Eestis toimepandud autovargustes ja kuulumises kuritegelikku ühendusse ning mõistis neile osaliselt reaalsed vangistused.Jonas Povilavičiusele (29), Adomas Čepaitisele (28) ja Ričardas Kiškauskasele (39) mõistis…
28. aprill 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Alice Järveti (37) süüdi kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ja mõistis talle 240 päevamäära suuruse rahalise karistuse s.o 9398, 40 eurot.Lisakaristusena võetakse Järvetilt 3 aastaks õigus töötada politseiametnikuna.…
28. aprill 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Mati Eliste (69) süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja mõistis talle karistuseks rahalise karistuse 70 päevamäära s.o 224 eurot.Elistelt konfiskeeritakse 100 000 krooni.Süüdimõistetu peab tasuma riigituludesse sundraha 417,03 eurot ja koopiakulud.
25. aprill 2011
Tartu maakohus ei vabastanud täna Vadim Polištšukki (62) ennetähtaegselt talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmisest.
21. aprill 2011
Tartu ringkonnakohus mõistis tänase otsusega endise tehnoülevaataja Rein Nukki (68) süü tõendamatuse tõttu talle esitatud altkäemaksu võtmise süüdistuses õigeks. Tartu maakohus tunnistas eelmise aasta detsembris Nukki süüdi altkäemaksu võtmises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega…
4. aprill 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Kaimo Järviku (42) süüdi pistise võtmises ja Priit Lantini (38) süüdi pistise andmises ning mõistis Järvikule karistuseks 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse, millest ta peab reaalselt ära kandma 2 kuud ja üle jäänud 1 aasta ja 4 kuud tingimisi 3aastase katseajaga ning…
30. märts 2011
Tartu maakohus tunnistas 17aastase Risto süüdi eelmise aasta jaanipäeval liiklusnõuete rikkumisega ettevaatamatusest kolme inimese surma, kahe inimese pikaajalise tervisekahjustuse ja ühe inimese lühiajalise tervisekahjustuse põhjustamises.Ristole mõisteti kuue aasta ja kuue kuu pikkune vangistus.…
30. märts 2011
Harju Maakohus tunnistas täna Sergei Feštšenko (22), Aleksei Feštšenko (21), Aleksei Korženkovi (33) süüdi eluohtlike kehavigastuste tekitamises ning mõistis neile karistuseks vastavalt 9 aasta, 9 aasta ja 8,5 aasta pikkuse vangistuse.Sergei Feštšenko karistusele liideti varasem kandmata karistus 1…
28. märts 2011
Harju Maakohus selgitab, et meedias levinud teave A.-M. Galojani protsessi takerdumise kohta on ekslik. Galojani istungid on kindlaks määratud juba eelistungil 19. jaanuaril 2011 ja kriminaalasja menetlus jätkub plaanipäraselt.Ka ei vasta tõele A.-M. Galojani "Elu24" tsiteeritud väited, et…