Uudised

31. august 2012
Tallinna Halduskohus jättis viie Kakumäe elaniku ja MTÜ Kakumäe Selts kaebuse Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamise tühistamiseks rahuldamata.Kohus leidis, et kaebuse esitanud füüsiliste isikute subjektiivseid õigusi ei ole rikutud sellises ulatuses, et detailplaneering…
6. juuli 2012
Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata Tallinna linna, Narva linna ning Narva kooliõpilase isa kaebused Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2012 korraldustele, millega valitsus jättis rahuldamata linnade taotlused neljateistkümnes vene gümnaasiumis venekeelse või kakskeelse õppe jätkamiseks.
3. juuli 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Aleksei Dresseni (43) süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises (KarS § 232 ja § 243) ning karistas teda 16aastase vangistusega.Viktoria Dresseni (45) tunnistas kohus süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamisele kaasaaitamises (Kars § 232 ja…
12. juuni 2012
Ajendatuna 12. juunil 2012. aastal Eesti Ekspressis ilmunud uudisest "Alice Järveti süüdistus kukkus kokku" peab Harju Maakohus vajalikuks täpsustada:Harju Maakohus saatis täna Alice Järveti kriminaalasjas süüdistusakti tagasi Põhja Ringkonnaprokuratuurile, sest süüdistusakt ei vasta KrMS § 154…
6. juuni 2012
Täna 10 aastat tagasi allkirjastati Tartu kohtumaja ehituse üleandmis-vastuvõtuakt.2002. aasta suvel kolisid seni linna eri hoonetes paiknenud Tartu justiitsasutused peale Riigikohtu ühte majja. Hoone ametlik avamine toimus 5. septembril 2002. Praegu asuvad kohtumajas Tartu maakohus koos…
31. Mai 2012
Ajendatuna 31. mail 2012. aastal Postimehes ilmunud uudisest kriminaalasjades 2011. aastal antud jälituslubade arvu kohta peab Harju Maakohus vajalikuks täpsustada:Postimehes täna ilmunud uudises "Kriminaalasjades anti ligi 8000 jälitusluba" on öeldud, et 2011.aastal väljastasid prokuratuur ja…
17. Mai 2012
Tartu maakohus tunnistas Peeter Waaksi (34) süüdi tulirelva lohakas hoidmises ning tulirelva, selle helisummuti ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.Kohus mõistis Waaksile nelja-aastase vangistuse. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendati kriminaalmenetluse seadustiku alusel…
14. Mai 2012
Tartu ringkonnakohus tühistas tänase määrusega osaliselt Viru maakohtu selle aasta 16. veebruari otsuse Rakvere linnapea Andres Jaadla (47) süüdistuses korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest.
10. Mai 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Nikolai Sokolovi (19), Edgari (17) süüdi röövmõrvas, mõistes neile karistuseks vastavalt 12 aasta ja 8 aasta pikkused vangistused. Noormeestega koos kohtu all olnud Elina (16) ja Jevgenia (17) tunnistas kohus süüdi mõrvale kaasaaitamises ja mõistis Elinale karistuseks…
9. Mai 2012
Jõustus Tartu maakohtu otsus, milles tuvastati 2008. aastal kiirlaenufirma ja eraisiku vahel sõlmitud lepingus laenajat ebamõistlikult kahjustav ja seetõttu tühine viivisemäär 0,5% kalendripäevas ehk 182,5% aastas.
8. Mai 2012
Pärnu Maakohus kuulutas täna kohtuotsuse resolutiivosa, millega mõisteti süüdi Jüri Pilt (43), Rainer Künnapuu (39) ja Kaido Must (39), keda süüdistati Lääne Prefektuuri teenistuses olles altkäemaksu võtmises. Pilti süüdistati ka altkäemaksu vahendamises ning ametisaladuse hoidmise kohustuse…
26. aprill 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Indrek Põdra (33) süüdi korduvas altkäemaksu nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 4aastase vangistuse ning temalt mõisteti süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 178 358 eurot. Karistuse algust…
26. aprill 2012
Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses üheksa isikut vanuses 15–23 süüdi vargustes, vargusekatsetes ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara hoidmises ja turustamises. Üks isik tunnistati süüdi ka ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises. Neli süüdistatavat on alaealised.…
30. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Ivo Parbuse (52) süüdi korduvas pistise nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse. Ivo Parbus mõisteti õigeks ühes kuriteoepisoodis s.o 23.05.- 04.12.2008 toimepandud OÜ Woody ja AS Järvevana…
28. märts 2012
Tartu maakohtu tänase otsusega tunnistati Ingvar Parm (22) ja Argo Laul (40) kokkuleppemenetluses süüdi eelmise aasta oktoobris Võrus kuldehete röövi toimepanemises. Laul tunnistati lisaks süüdi ka narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises.Parmule mõisteti kolme aasta ja kuue kuu pikkune…
28. märts 2012
Eelmisel nädalal jõustus Tartu maakohtu otsus, millega jäeti rahuldamata panga hagi eraisiku vastu 5571,19 euro väljamõistmiseks. Kohus leidis, et pank rikkus krediidiasutuste seaduses sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõtet.
22. märts 2012
Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses endise Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Boris Goldmani (58) süüdi omastamises ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises. Sama otsusega tunnistati endine Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Jevgenia…
19. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Sergei Železnõi (29) süüdi piinaval viisil ja omakasu motiivil toime pandud kahe inimese mõrvas, mõistes talle karistuseks 20 aasta pikkuse vangistuse.Süüdimõistetu karistusaja algus on tema kinnipidamise päev s.o 19. juuli 2011.Železnõilt mõisteti välja 31,30 eurot…
15. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Juri Danilišeni (26) süüdi kahe inimese mõrvas, mõistes talle liitkaristuseks 17 aasta 1 kuu ja 28 päeva pikkuse vangistuse. Danilišenile mõrva eest mõistetud 17aastasele vangistusele liideti tema varasem ühe kuu ja 28 päeva pikkune ärakandmata karistus.Süüdimõistetu…
14. märts 2012
Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu eelmise aasta 20. oktoobri otsuse, mllega mõisteti Leo Kunman (61) ja Janek Kunman (37) süüteokoosseisu puudumise tõttu neile esitatud kelmusesüüdistuses õigeks. Samuti mõistis maakohus tõendamatuse tõttu L. Kunmani õigeks kindlustuskelmuse…
7. märts 2012
Tartu ringkonnakohus jättis põhiosas muutmata Tartu maakohtu 25. oktoobri otsuse haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) infosüsteemide talituse juhataja Jaanus Christoffel (35) kriminaalasjas, muutes seda vaid süüdistatavalt väljamõistetavate kohtukulude osas.Maakohus mõistis Christoffeli kuriteo…