Ragne Piir

kohtunik

Kohtunikud

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus
Telefon
628 2703
E-post
@email
Info
kohtusitungi sekretär Rahel Kangur tel 6282 703