Pille Justus

üldkantselei juhataja

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja

Tartu Maakohus
Telefon
750 0615
E-post
@email
Eriala
majandusteadus
Kraad
Kõrgharidus