Merilin Oldekop

kohtujurist

Tsiviilkolleegium

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Ringkonnakohus
E-post
@email
Eriala
õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus