Mare Laanoja

kohtujurist

Tsiviilosakond

Kohtunikud

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tartu Maakohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
Õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus