Küllike Lunev

kohtunikuabi

Maksekäsuosakond

Kohtudirektori juhtimisvaldkond

Pärnu Maakohus
Telefon
472 0030
E-post
@email
Eriala
õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus