Brigitta Mõttus

kohtunik

Tsiviilosakond

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Pärnu Maakohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus
Info
Kohtuistungi sekretär Eliise Nõmm