Birgit Partvei

konsultant

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tartu Ringkonnakohus

Telefon
620 0100
E-post
@email