Ave Selter

kohtu esimehe abi-kohtuist.teenist. juht

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Pärnu Maakohus
Telefon
447 9520
E-post
@email
Eriala
kohtusekretär
Kraad
Keskharidus