Annabel Einola

kohtujurist

Süüteoosakond

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Pärnu Maakohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
Õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus