Võlgniku maksejõuetusavaldus

4. juuli 2022

Avalduse vorm juhuks, kui võlgnik soovib taotleda maksejõuetusmenetluse algatamist enda suhtes.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus