Tunnistajatasu ja tunnistaja kulude hüvitamise taotlus

7. aprill 2021

Taotluses tuleb märkida selle esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number. Samuti andmed tunnistaja, istungi, töötasu, sõidukulu ja muude võimalike kulude kohta. Lisada tuleb ka tõendid. Täpsem selgitus, kuidas taotlust täita, on dokumendi lõpus.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Halduskohtumenetlus
Kriminaalmenetlus
Tsiviilkohtumenetlus