Taotlus riigi õigusabi saamiseks ja taotleja majandusliku seisundi teatis

8. detsember 2021

Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Eestis enamlevinud muus keeles esitatud taotluse tõlkimise korraldab menetleja. Selleks, et saada riigi õigusabi, tuleb esitada taotlus riigi õigusabi saamiseks elukohajärgsesse maakohtusse. Taotlusele lisaks tuleb esitada ka majandusliku seisundi teatis.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus