Riigilõivu tasumisest vabastamise taotlus ning teatis taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta

9. aprill 2021

Halduskohtumenetluses riigilõivu vabastamise taotluses tuleb märkida kohtu ja kohtuniku nimi ning haldusasja number. Samuti info taotleja kohta, summa suurus ning kirjeldada taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundit.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Halduskohtumenetlus