Riigilõivu tagastamise avaldus

9. aprill 2021

Riigilõivu tagastamiseks halduskohtumenetluses tuleb avalduses märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse, asja menetleva kohtuniku nimi, kohtuasja number ning andmed riigilõivu maksmise ja tagastamise kohta. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.

Märksõnad
Riigilõivu tagastamise taotlus
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Halduskohtumenetlus