Maksekäsu kiirmenetluse avalduste vormid

22. aprill 2021

Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta (elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral) esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil.

Vastuväite ja võlgniku andmete loetelu võib kohtule esitada kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga. Dokumendid võib kohtule esitada ka portaali e-toimik kaudu. E-toimiku kaudu dokumentide esitamisel on vaja teada kohtuasja numbrit.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldustele tuleb vastuväide esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas asuvale maksekäsuosakonnale. Maksekäsuosakonna menetlusposti aadress @email