Kohtute palgad

15. aprill 2021

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse palgakorralduse kesksel veebilehel.

Lisaks leiab kõrvalt esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate palgajuhendi.

Märksõnad
Palgad
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tallinna Halduskohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Halduskohus
Tartu Maakohus
Tartu Ringkonnakohus
Viru Maakohus