Kohtuistungi edasilükkamise taotlus

9. aprill 2021

Taotluses tuleb märkida halduskohtu nimi, aadress, kohtuniku nimi ja kohtuasja number. Samuti edasilükkamise palve asjaolud ja tõendid. Samuti võib lisada lisasid.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Halduskohtumenetlus