Halduskohtumenetluse lõpetamise avaldus

9. aprill 2021

Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse, asja menetleva kohtuniku nimi, kohtuasja number ning taotluse alus, selgitus ja allkiri. Täpsem täitmisjuhis on dokumendi lõpus.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Halduskohtumenetlus