Hagiavaldus lapsele elatise väljamõistmiseks

8. märts 2022

Hagiavalduses, mille eesmärk on lapsele elatise väljamõistmine tuleb märkida hageja ja kostja andmed, hagi alus, vanemate varaline seisund, lapse vajaduste loetelu, hagi ese, tõendid ja soov menetluse läbiviimiseks.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus