Hagiavaldus lapsele elatise väljamõistmiseks

9. Mai 2024

Lühikirjeldus

Avalduses tuleb esitada andmed hageja ja kostja kohta, elatise nõude põhjendus, vanemate varaline seisund, lapse vajaduste loetelu, hagi ese, tõendid ja soov, kuidas hagi menetletakse.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus