Apellatsioonkaebusest loobumise avaldus

9. aprill 2021

Avaldus on mõeldud ringkonnakohtule esitamiseks nii halduskohtumenetluses kui ka tsiviilkohtumenetluses apellatsioonkaebusest loobumiseks. Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, ringkonnakohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ja kohtuasja number. Samuti info apellandi ja vastustaja kohta, kohtuasja nime ja loobumise asjaolud.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus
Halduskohtumenetlus
Tsiviilkohtumenetlus