Abikaasade ühine maksejõuetusavaldus

4. juuli 2022

Kui võlgnik on abielus ja ka abikaasal on makseraskused, on abikaasadel võimalik esitada ühine avaldus enda makseraskuste lahendamiseks.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus